дерматолог-венеролог

Вход за пациенти

Кожни образувания (тумори на кожата)

Основно туморите се делят на доброкачествени и злокачествени.

Злокачествените тумори се различават от доброкачествените по 4 отличителни белега:

• проникване: клетките на тумора преминават граничната тъкан и се врастват в съседната тъкан
• разрушаване: разрушават съседната тъкан
• метастазиране: пренасят се благодарение на кръвоносните и лимфните съдове и образуват метастази в други органи
• инвазия: проникване в органа гостоприемник чрез специфична ензимна активност на туморните клетки.

Точното определяне характера на един тумор е възможно единствено чрез хистологично изследване (биопсия).

Как възникват туморите?

Туморите се причиняват от мутация на ДНК на клетките, която въздейства на способността на клетките да регулират и лимитират клетъчното делене. За да се развие тумор е необходимо да се натрупат група от мутации. Мутации, които активират онкогени или подтискат тумороподтискащите гени, могат евентуално да доведат до тумор. Клетките имат механизми, които поправят ДНК, и други механизми, които могат да предизвикат саморазрушаване (Апоптоза) ако промяната в ДНК е твърде голяма. Мутациите, които подтискат гените на тези механизми, също така могат да доведат и до рак. Мутацията на един онкоген или един тумороподтискащ ген обикновено не е достатъчна да доведе до появата на тумор. Необходима е комбинация на група от мутации.

Наскоро се появи хипотеза, че много от видовете рак, наблюдавани при хората, са причинени от вирусни инфекции.

За повече информация и лечение на тумори - доброкачествени и злокачествени, потърсете контакт с д-р Каляшева.