дерматолог-венеролог

Вход за пациенти

Болести на ноктите

Онихопатии (Onychopathiae)

Онихопатиите са болести на ноктите в резултат на вродени или придобити аномалии. Те възникват под въздействието на локални и общи фактори.

Етиология и патогенеза. Тя е разнообразна поради големия брой фактори, които въздействат на ноктите:

Вродени - при различни генодерматози (epidermolysis bulosa herediataria dystrophica, dysplasia ectodermalis hidrotica - pachyonychia и др.)

Придобити - в резултат на:

• Локални въздействия - физични (травми и др.), химични (силни киселини и основи), биологични - микози (onychomycosis), кандидози (onyxis et perionyxis candidotica), плесени и др.
• Общи заболявания - анемии, чернодробни, ендокринни, неврологични и други заболявания, интоксикации и пр.
• Дерматози - psoriasis, pityriasisrubra pilaris, lichen planus, eczema atopicum, alopecia areata, lupus erythematosus, sclerodermia и др.
• Тумори - доброкачествени (fibroma, glomus tumor и др.), злокачествени - carcinoma spinocellulare, melanoma malignum
• Медикаменти - цистостатици, антималарици, тетрациклини.
• Клинична картина.

Промени в цвета на ноктите:
• Белезникави петна (leoconyhia) - в резултат на смутена кератинизация, чернодробни заболявания (цироза), анемии и др.
• Жълтокафеникаво оцветяване - микози, псориазис, вътрешно приемане на тетрациклин, от лакове за нокти и др.
• Синьо-черно оцветяване - субунгвален хематом, злокачествен меланом, медикаменти (антималарици, цистостатици)

Промени в структурата на ноктите:
• Anonychia - вродена липса на нокти (генетичен дефект)
• Micronychia - малки и къси нокти (генетично обусловени; при гризане на нокти, при неврози, при някои системни заболявания - sclerodermia progressiva и др.
• Koilonychia - централно хлътване на ноктите като лъжица (при хипохромна анемия)
• Onychogriphosis - увеличени и изкривени нокти като на граблива птица (микози, сифилис, нарушена периферна циркулация и др.)
• Pachyonychia - силно задебеляване на нокътната плочка (dysplasia ectodermalis hidrotica и други генодерматози)
• Hyperkeratosis subungualis - натрупване на рогова материя под нокътното ложе поради усилена кератопоеза  (при тежки генерализирани дерматози - erythodermia psoriatica, pityriasis rubra pilaris, eczema chronicum, ichthyosis lamellaris и др.)
• Нокти като часовниково стъкло - изпъкнали нагоре нокти; обикновено се съчетават с пръсти като барабанни палки  (хронично белодробни, сърдечни и др. заболявания).
• Onycholysis - отделяне (отлепване) на нокътя от нокътното ложе (физични и химични травми, медикаменти (широкоспектърни антибиотици, микози, генодерматози и др.)
• Onychorrhexis - повишена чупливост на ноктите (чернодробни заболявания, ендокринна дисфузия, смущения в минералната обмяна, в обмяната на желязо, вследствие на химически въздействия и др.)
• Точковидни депресии - като напръстник (psoriasis, alopecia areata, lichen planus)
• Напречни стрии (бразди) – стрии на (екземи, тежки инфекции, интокциации, медикаменти - цистостатици и др.)
• Надлъжни стрии (бразди) – травми, химически въздействия, нарушено кръвообращение, lichen planus и др.

Диагноза. Микологични, бактериологични и други изследвания, насочени според предполагаемия етиологичен агент.

Лечението е дълго и упорито, изисква търпение от страна на пациента и висококвалифициран лекар.

 За повече информация и лечение на болести на ноктите потърсете контакт с д-р Каляшева.